Đi tìm đặc tính từ trường của nam châm

[:en]

Nam châm có đặc tính từ trường mạnh mẽ. Chúng hút các kim loại khác nhất là các vật dụng kim loại sắt. Người Hy Lạp là những người đầu tiên phát hiện ra loại vật chất này.

Nam châm hút được sắt, thép, coban, niken,….Hình dạng và kích cỡ của chúng không xác định. Trước đây, nam châm được sử dụng phổ biến nhất là trong các la bàn. La bàn mở ra tiềm năng to lớn cho con người trên hành trình khám phá những vùng đất mới.

Từ trường của nam châm là gì?

Phần không gian xung quanh nam châm được bao phủ một lớp từ tính. Chúng di chuyển theo một trật tự nhất định giữa các cực tạo ra từ trường. Những vật để nằm trong khu vực này sẽ chịu tác động của lực từ. Có nghĩa là chúng sẽ tồn tại một lực từ.

Làm thế nào tạo ra một từ trường trên nam châm?

Bản thân nam châm đã có sẵn từ trường. Với loại nam châm điện do con người tạo ra, để có được từ trường cần có một dòng điện chạy qua xung quanh lõi dây. Do đó, từ trường sản sinh khi có sự chuyển động của các điện tích.

dac-tnh-tu-truong-cua-nam-cham

Đường lực từ và tính chất của đường lực từ

Các đường lực từ xuất phát từ cực Bắc của một nam châm và kết thúc tại Cực Nam của nó. Các đường lực từ sẽ không giao nhau hay bắt chéo với nhau. Khi một la bàn từ tính được đặt tại các điểm khác nhau trên một dòng lực từ, nó sẽ tiếp giáp cùng các tiếp tuyến với đường chạy của lực lượng tại điểm đó. Đây chỉ là một số khái niệm cơ bản của từ tính.

Nam châm và lực từ trường của nó từ trước đến nay vẫn là điều cốt lõi làm nên giá trị của chúng. Ngày xưa, nhờ chúng mà con người tìm đến được các vùng đất mới nhưng đến ngày nay thì dường như vai trò của nam châm, từ trường của nam châm càng mạnh mẽ hơn nữa.

[:vi]

Nam châm có đặc tính từ trường mạnh mẽ. Chúng hút các kim loại khác nhất là các vật dụng kim loại sắt. Người Hy Lạp là những người đầu tiên phát hiện ra loại vật chất này.

Nam châm hút được sắt, thép, coban, niken,….Hình dạng và kích cỡ của chúng không xác định. Trước đây, nam châm được sử dụng phổ biến nhất là trong các la bàn. La bàn mở ra tiềm năng to lớn cho con người trên hành trình khám phá những vùng đất mới.

Từ trường của nam châm là gì?

Phần không gian xung quanh nam châm được bao phủ một lớp từ tính. Chúng di chuyển theo một trật tự nhất định giữa các cực tạo ra từ trường. Những vật để nằm trong khu vực này sẽ chịu tác động của lực từ. Có nghĩa là chúng sẽ tồn tại một lực từ.

Làm thế nào tạo ra một từ trường trên nam châm?

Bản thân nam châm đã có sẵn từ trường. Với loại nam châm điện do con người tạo ra, để có được từ trường cần có một dòng điện chạy qua xung quanh lõi dây. Do đó, từ trường sản sinh khi có sự chuyển động của các điện tích.

Đường lực từ và tính chất của đường lực từ

Các đường lực từ xuất phát từ cực Bắc của một nam châm và kết thúc tại Cực Nam của nó. Các đường lực từ sẽ không giao nhau hay bắt chéo với nhau. Khi một la bàn từ tính được đặt tại các điểm khác nhau trên một dòng lực từ, nó sẽ tiếp giáp cùng các tiếp tuyến với đường chạy của lực lượng tại điểm đó. Đây chỉ là một số khái niệm cơ bản của từ tính.

Nam châm và lực từ trường của nó từ trước đến nay vẫn là điều cốt lõi làm nên giá trị của chúng. Ngày xưa, nhờ chúng mà con người tìm đến được các vùng đất mới nhưng đến ngày nay thì dường như vai trò của nam châm, từ trường của nam châm càng mạnh mẽ hơn nữa.

[:]

0907601616