Nam châm hình nhẫn được tạo ra như thế nào?

Nam châm có rất nhiều hình dạng trong đó có nam châm hình nhẫn. Vậy nam châm hình nhẫn được tạo ra như thế nào và các cực của chúng phân bố ra sao?

Nam châm tạo từ trường, các vật liệu như sắt nếu đặt trong từ trường sẽ bị nam châm hút. Có hai loại nam châm: nam châm vĩnh cửu và nam châm điện. Nam châm vĩnh cửu có từ trường không đổi, trong khi nam châm điện chỉ xuất hiện từ trường khi một dòng điện chạy qua cuộn dây quấn xung quanh.

Nam châm hình mặt nhẫn là nam châm vĩnh cửu được phân biệt với các loại nam châm nhờ vào hình dạng như chiếc nhẫn: chúng có hình tròn với một lỗ ở giữa.

nam-cham-nhan

Có một loạt các vật liệu được sử dụng để tạo ra các nam châm vĩnh cửu. Thông thường, chúng được tạo thành từ một trong một nhóm các vật liệu được gọi là đất hiếm, đó là hỗn hợp của các yếu tố – neodymium, sắt và boron hoặc samari và coban. Alnico nam châm là hỗn hợp của nhôm, niken và coban. Có nam châm yếu hơn được làm bằng vật liệu từ tính, như oxit sắt trộn với vật liệu phi từ tính, chẳng hạn như nhựa hoặc gốm.

Những vật liệu này không tạo ra từ tính một cách tự nhiên, chúng chỉ có tiềm năng từ tính. Trong các nhà máy nơi quy trình sản xuất nam châm hình mặt nhẫn được thực hiện, công nhân sẽ sử dụng nguyên liệu để tạo ra hình dạng nam châm mong muốn. Sau đó, họ sẽ cho các nam châm này nhiễm từ thông qua một nam châm điện mạnh. Nếu nam châm điện đủ mạnh, quá trình này sẽ tạo ra một nam châm vĩnh cửu.

Đôi khi, các nam châm hình mặt nhẫn được phân chia để một mặt của chiếc nhẫn là cực bắc và mặt còn lại là cực nam, nhưng cũng có các loại khác nhau có sự phân cực nhiều hơn tạo ra các nam châm được chia thành bốn phần hoặc tám phần. Lúc này các cực Bắc và cực Nam sẽ thay thế xoay vòng.

Nam châm hình mặt nhẫn thường được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học, mặc dù họ cũng có các ứng dụng trong y tế.